Blogi

04.12.2021


Palvelut lähelle ihmistä

Sosiaali- ja terveyspalvelut on saatava lähipalveluina eri puolilla hyvinvointialuetta, ei ainoastaan keskuskaupungeissa. Ihminen ei ole heittopussi. Hoitoon on päästävä lähellä ja jonottamatta.Osa palveluista voidaan viedä lähelle asiakkaita liikkuvina palveluina tai etävastaanottojen avulla. Etäpalvelu ei kuitenkaan saa täysin korvata henkilökohtaista vastaanottokäyntiä.

 Pelastuspalvelujen on toimittava koko maassa ja hädän ollessa suurin on avun oltava lähellä.Osa palveluista voidaan viedä lähelle asiakkaita liikkuvina palveluina tai etävastaanottojen avulla.  Pelastuspalvelujen on toimittava koko maassa ja hädän ollessa suurin on avun oltava lähellä.

Laadukasta hoitoa vauvasta vaariin

Hoidon laadusta ja mitoituksista ei saa tinkiä. Hoitoketjujen on oltava sujuvia - oikeita palveluja on saatava oikeaan aikaan, myös silloin kun kyse on vaativasta erikoissairaanhoidosta.
Hyvässä hoivassa toteutuu neljän takuun malli: ulkoilutakuu, ruokailutakuu, hygieniatakuu ja yhteisötakuu.
Asiakasturvallisuuden puutteet on korjattava viipymättä.

Autetaan ajoissa ja edistetään terveyttä

Palveluja on saatava hyvissä ajoin ja matalalla kynnyksellä. Ihmisiä on kuunneltava ja palveluiden painopiste siirrettävä ennaltaehkäiseviin palveluihin. Matalan kynnyksen seulonnat ja terveystarkastukset säästävät ihmishenkiä.

Päihde- ja mielenterveyspalveluihin on päästävä helposti, ja terapiatakuu pitää saada käyttöön. Perheet tarvitsevat lisää tukea ja kotipalveluja.
Liikunta on lääke ja kulttuuri lisää elämänlaatua. Viisas hyvinvointialue panostaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen yhteistyössä kuntien kanssa.
Omaishoitajien työtä on arvostettava huolehtimalla heidän omasta terveydestään. Tukemalla taloudellisesti heidän hakeutumistaan terveystarkastuksiin ja hoitoon.

Hyvinvoiva henkilöstö jaksaa hoitaa ja tehdä työtä

Henkilöstön työolot on korjattava ja työn kuormitusta vähennettävä. Palkkaus ja työsuhdeasiat on saatava kuntoon ja lisättävä joustoja työ- ja perhe-elämän yhteensovittamiseen.

Työntekijöitä on kuunneltava omaan työhön liittyvissä asioissa. Työhyvinvointiin panostaminen vähentää poissaoloja ja kustannuksia. On huolehdittava, että työntekijät saadaan pysymään omalla hoitoalallaan sekä huolehdittava, että hoitoala on vetovoimainen tulevaisuudessa. Riittävä,  tyytyväinen, ammattitaitoinen ja koulutettu henkilöstö takaa sen, että palvelut saadaan tuotettua laadukkaasti.

Yhteistyöllä parempia palveluita

Hyvinvointialueet tarvitsevat yrityksiä ja järjestöjä kumppanikseen huolehtiakseen asukkaiden palveluista.

Fiksuilla julkisilla hankinnoilla edistetään oman alueen työllisyyttä ja elinvoimaa.
Palveluseteleillä lisätään asiakkaan valinnanvapautta.
Kansalaisjärjestöjen, seurakuntien ja vapaaehtoistoimijoiden arvokas työ tukee julkisia palveluja.

Enemmän hyvinvointia - vähemmän hallintoa

Hyvinvointi tarvitsee puolustajansa raskaiden hallintohimmeleiden rakentajia vastaan. Hyvinvointialueilla ei tarvita piilopuoluetukea valtuustoryhmille eikä poliittisia virkanimityksiä.

Kaikkien alueen kuntien äänen on kuuluttava aluehallinnossa monipuolisen lautakuntarakenteen kautta. Palveluverkkoja koskevia päätöksiä ei pidä tehdä yksinkertaisella enemmistöllä.
Hyvinvointialueiden tulee toimia avoimesti ja tehdä kustannuksistaan läpinäkyviä ja vertailtavia.
Työn verotus ei saa kiristyä - ei maakuntaverolle.