Ehdokkaana aluevaaleissa

11.12.2021

Haluan olla myötävaikuttamassa laadukkaan ja vaikuttavan hoidon saamiseksi tasa-arvoisesti kaikkien ulottuville. Lähipalvelujen pitää tarkoittaa kattavaa palveluverkostoa ja yhdenvertaisia palveluja koko alueella.

Sydäntäni lähellä on perheiden ja nuorten hyvinvointi. Pidän tärkeänä, että perheet saavat apua ripeästi, yhden luukun periaatteella. Nuorten hyvinvoinnista on huolehdittava ja psykologisen sekä psykiatrisen avun saaminen taattava siten, että se on jo ennaltaehkäisevää.

Ikäihmisten hoivan tulee olla laadukasta ja ihmisarvoa kunnioittavaa. Omaishoitajien työtä tulee tukea. Heidän terveydestään ja jaksamisestaan on huolehdittava.

Kotihoitoa on tuettava siihen asti kun se kulloisessakin tapauksessa on järkevää. Hoitopaikka kodin ulkopuolella on järjestyttävä heti kun kotona oleminen ei ole enää turvallista ja ihmisarvoa kunnioittavaa. Vanhusten yksinäisyys on huomioitava tässä asiassa. Yksinäisyyttä voidaan pitää yhtenä kriteerinä hoitopaikka arvioinnissa. Kaikki eivät kestä yksinäisyyttä samalla tavalla.

Kaikille kuntalaisille on varmistettava turvallinen ja nopeasti saatavilla oleva terveydenhoito. Terveydenhoitolalasta on tehtävä palkkaukseltaan ja työoloiltaan niin hyvä, että tulevaisuudessa koulutettua henkilöstöä on saatavilla hyvän hoidon takaamiseksi. Yhteiskuntamme on kriisissä, jos työvoimaa hoitoalalla ei ole tarpeeksi. Nyt on aika tehdä todellisia tekoja arvostuksen nostamisen eteen!

Uudistuksen myötä jää paljon rakennuskantaa, jonka uudesta käyttötarkoituksesta on oltava suunnitelma, joka on taloudellinen ja ekologinen.