Riikka Mikkolainen

projektiarkkitehti

pääsuunnittelija

Luottamustoimet:

Kangasala KD johtokunta

Kunnanvaltuusto, varajäsen

Elinympäristölautakunta, varajäsen

Työsuojeluvaltuutettu.

Martta-toiminta

Olen kotoisin Tampereelta, Takahuhdin Pappilasta. Naimisiin olemme menneet mieheni kanssa vuonna 1988. Kangasalla olemme asuneet perheen kanssa jo 20 vuotta. Ensin Vatialassa ja nyt 15 vuotta Ruutanassa, Laureeninkalliolla. Meillä on kolme lasta ja neljä suloista lastenlasta.
Olen valmistunut rakennusarkkitehdiksi vuonna 1991 ja takana on nyt lähes 30 vuotta työuraa arkkitehtitoimistoissa. Mieheni urheilu-ura vei meitä nuoruusvuosina Turkuun ja Etelä-Saksaan, joissa olin myös mukana työelämässä. Ammattivalintaani olen edelleen erittäin tyytyväinen ja nautin työstäni. Tehtäväni ovat monipuolista julkista rakentamista arkkitehtisuunnittelun ja sisustussuunnittelun parissa. Minulla on pääsuunnittelijan pätevyys vaativissa kohteissa. Toimin työpaikkani työsuojeluvaltuutettuna. Kokonaisvaltainen työhyvinvointi on asia, joka kiinnostaa minua erityisesti.
Olen onnekas, että voin sanoa nauttivani työstäni. Uuden oppiminen ja itsensä kehittäminen ovat tärkeitä ja terveyttä edistäviä asioita kautta elämän.
Luonteeltani olen aktiivinen ja puuhakas, nautin touhuamisesta ja tekemisestä.  Perhe, ystävät ja sukulaiset ovat minulle erittäin tärkeitä. Hetket läheisten kanssa ovat tähtihetkiä.
Vapaa-ajalla tahdon viettää paljon aikaa lastenlasten kanssa ja tarjota hoitoapua ja vapaahetkiä nuorille vanhemmille. Minulle on tärkeää olla läsnä heidän elämässään. Nuorin lapsemme Luukas pelaa jääkiekkoa ja olen innokas jääkiekkoäiti. 
Vanhempiani käymme tervehtimässä muutaman kerran viikossa. Äitini on isäni omaishoitaja.
Vanhempani auttoivat meitä paljon lastenhoidossa lapsiemme ollessa pieniä. Nyt on meidän vuoromme auttaa vanhempiamme.
Luonnossa liikkuminen ja mökkeily ovat vapaa-ajan rakkaita puuhiani. Kesällä mustikkametsässä on mukava hankkia terveellistä syötävää talven varalle. Puistojumpat Ruutanassa kuuluvat myös nyt korona-aikana hauskaan viikko-ohjelmaan.

Hyvä elämä koostuu siitä, että voi monella osa-alueella elää antoisaa ja turvallista elämää.

Sydämellinen kiitos 

Suurkiitokset jokaisesta arvokkaasta äänestä Teille ihanat äänestäjät !

Olen onnellinen, että pystyin auttamaan puoluetta asettumalla ehdolle ja keräämällä tärkeitä ääniä yhteisen hyvän eteen.

Saimme Pirkanmaalla neljä asiantuntevaa ja mukavaa ihmistä aluevaltuustoon ajamaan ja puolustamaan yhdenvertaisen hoidon saamista kaikkien ulottuville oikeaan aikaan.
Kristilliset arvot ja lähimmäisenrakkaus kulkevat myös näin matkassa mukana!

Palvelut lähelle ihmistä

Sosiaali- ja terveyspalvelut on saatava lähipalveluina eri puolilla hyvinvointialuetta, ei ainoastaan keskuskaupungeissa. Ihminen ei ole heittopussi. Hoitoon on päästävä lähellä ja jonottamatta.Osa palveluista voidaan viedä lähelle asiakkaita liikkuvina palveluina tai etävastaanottojen avulla. Etäpalvelu ei kuitenkaan saa täysin korvata henkilökohtaista vastaanottokäyntiä.

Pelastuspalvelujen on toimittava koko maassa ja hädän ollessa suurin on avun oltava lähellä.Osa palveluista voidaan viedä lähelle asiakkaita liikkuvina palveluina tai etävastaanottojen avulla. Pelastuspalvelujen on toimittava koko maassa ja hädän ollessa suurin on avun oltava lähellä.

Laadukasta hoitoa vauvasta vaariin

Hoidon laadusta ja mitoituksista ei saa tinkiä. Hoitoketjujen on oltava sujuvia - oikeita palveluja on saatava oikeaan aikaan, myös silloin kun kyse on vaativasta erikoissairaanhoidosta.
Hyvässä hoivassa toteutuu neljän takuun malli: ulkoilutakuu, ruokailutakuu, hygieniatakuu ja yhteisötakuu.
Asiakasturvallisuuden puutteet on korjattava viipymättä.

Autetaan ajoissa ja edistetään terveyttä

Palveluja on saatava hyvissä ajoin ja matalalla kynnyksellä. Ihmisiä on kuunneltava ja palveluiden painopiste siirrettävä ennaltaehkäiseviin palveluihin. Matalan kynnyksen seulonnat ja terveystarkastukset säästävät ihmishenkiä.

Päihde- ja mielenterveyspalveluihin on päästävä helposti, ja terapiatakuu pitää saada käyttöön. Perheet tarvitsevat lisää tukea ja kotipalveluja.
Liikunta on lääke ja kulttuuri lisää elämänlaatua. Viisas hyvinvointialue panostaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen yhteistyössä kuntien kanssa.
Omaishoitajien työtä on arvostettava huolehtimalla heidän omasta terveydestään. Tukemalla taloudellisesti heidän hakeutumistaan terveystarkastuksiin ja hoitoon.

Hyvinvoiva henkilöstö jaksaa hoitaa ja tehdä työtä

Henkilöstön työolot on korjattava ja työn kuormitusta vähennettävä. Palkkaus ja työsuhdeasiat on saatava kuntoon ja lisättävä joustoja työ- ja perhe-elämän yhteensovittamiseen.

Työntekijöitä on kuunneltava omaan työhön liittyvissä asioissa. Työhyvinvointiin panostaminen vähentää poissaoloja ja kustannuksia. On huolehdittava, että työntekijät saadaan pysymään omalla hoitoalallaan sekä huolehdittava, että hoitoala on vetovoimainen tulevaisuudessa. Riittävä, tyytyväinen, ammattitaitoinen ja koulutettu henkilöstö takaa sen, että palvelut saadaan tuotettua laadukkaasti.

Yhteistyöllä parempia palveluita

Hyvinvointialueet tarvitsevat yrityksiä ja järjestöjä kumppanikseen huolehtiakseen asukkaiden palveluista.

Fiksuilla julkisilla hankinnoilla edistetään oman alueen työllisyyttä ja elinvoimaa.
Palveluseteleillä lisätään asiakkaan valinnanvapautta.
Kansalaisjärjestöjen, seurakuntien ja vapaaehtoistoimijoiden arvokas työ tukee julkisia palveluja.

Koskipuistossa aluevaalityön alkumetreillä.
Koskipuistossa aluevaalityön alkumetreillä.

Enemmän hyvinvointia - vähemmän hallintoa

Hyvinvointi tarvitsee puolustajansa raskaiden hallintohimmeleiden rakentajia vastaan. Hyvinvointialueilla ei tarvita piilopuoluetukea valtuustoryhmille eikä poliittisia virkanimityksiä.

Kaikkien alueen kuntien äänen on kuuluttava aluehallinnossa monipuolisen lautakuntarakenteen kautta. Palveluverkkoja koskevia päätöksiä ei pidä tehdä yksinkertaisella enemmistöllä.
Hyvinvointialueiden tulee toimia avoimesti ja tehdä kustannuksistaan läpinäkyviä ja vertailtavia.
Työn verotus ei saa kiristyä - ei maakuntaverolle.

Yhdessä onnistutaan!
Yhdessä onnistutaan!

Sydämen asioita:

Perheet ja lapset etusijalle, jotta tulevaisuuden aikuiset ovat hyvinvoivia.

Perheillä on oltava mahdollisuus erilaisiin valintoihin arjen järjestelyssä.

Perheiden on saatava riittävästi palveluja ja niitä on kehitettävä arjen erilaiseen hallintaan.
Neuvoloihin tulee lisätä resursseja palvella kiireettömästi ja aina kun vähäistäkin tarvetta ilmenee.
Päiväkodeissa ja kouluissa on oltava riittävä määrä henkilöstöä ja pienet ryhmäkoot, jossa jokainen lapsi tulee nähdyksi ja kuulluksi kiireettömästi.

Jos tarvetta erityistuelle ilmenee, sitä on saatava nopeasti.
Aamu- ja iltapäiväkerhojen toiminta turvattava ja maksut pidettävä kohtuullisina
Nuorille toivoisin ajatusta siitä, että kaikkea ei tarvitse elämässä saada heti. Itseään ei kannata laittaa niin tiukille, että arjen eläminen tulee tukalaksi. Silloin on vaikea olla onnellinen.

Koululaisen on saatava elää turvallista ja "parasta"-aikaa

Opintopolun suunnittelu ja toteutuminen jokaisella koululaisella.

Koululuokat on pidettävä pieninä ryhmäkooltaan.
Tukiopetuksen ja muun tuen saanti on jokaiselle sitä tarvitsevalle turvattava.
Koulupsykologien ja koulukuraattorien palveluiden saatavuus turvattava kaikille koululaisille.
Opettajille on annettava työrauha.
Kiusaamisessa nollatoleranssi, siihen on heti puututtava.
Koulun yhteisöllisyyttä lisättävä.
Pidettävä huoli, että jokainen oppilas tulee kuulluksi ja nähdyksi kiireettömästi.
Luotava edellytykset hyville oppimistuloksille.
Opinto-ohjaajien työllä on tärkeä merkitys koululaisen jatko-opiskeluja mietittäessä. Tarpeeksi resursseja ohjaukseen ja neuvontaan.
Erityistä tukea tarvitsevien lasten pitää saada tukea.
Koulun on rakennuksena ja yhteisönä oltava turvallinen.
Pienten koulujen lakkauttaminen kyliltä pitää punnita erittäin tarkoin ja yrittää mahdollistaa niiden toiminnan jatkaminen. Ne tuovat elinvoimaa ja vireyttä kylille ja luovat myös yhteisöllisyyttä.

Opiskelijan on saatava suunnitella turvallisin ja onnellisin mielin tulevaisuutta.

Jokaisen nuoren on päästävä opiskelemaan peruskoulun jälkeen.
Huolehdittava, että opiskelijoilla on hyvät eväät pärjätä opiskelussa  ja elää samalla virkeänä onnellista elämää.
Kuraattorien ja psykologien palvelut pitää olla kaikkien saatavilla nopeasti.
Opinto-ohjauksen helppoa saatavuutta lisättävä, jotta opiskelija ei ole yksin epävarmojen ajatustensa kanssa, opiskeluun ja jatko-opiskeluun liittyen.
Meidän on yritettävä estää nuoren ihmisen uupuminen ja masentuminen opiskelujen aikana.

Harrastukset

Kouluarkeen lisää liikunnallisuutta, hyötyliikuntaa ja liikunnallisia kerhoja koululle iltapäiviin.
Iltaisiin koululle harrastusmahdollisuuksia.
Jokaisella lapselle taattava mahdollisuus ainakin yhteen harrastukseen kukkaroon katsomatta.
Kuntien ja urheiluseurojen yhteistyötä lisättävä terveyden ja liikunnan edistämiseen.
Kiinnitettävä huomiota urheiluseurojen harrastusmaksuihin, jotta ne pysyisivät kohtuullisina.
Liikuntapaikat on pidettävä hoidettuna ja luotava lisää lähiliikuntaan mahdollistavia paikkoja

Sairastamista ja sitä, ettei saisi tarvittavaa hoitoa ei tarvitse pelätä.

Kattava palvelulupaus. Hoitoon on päästävä nopeasti ja palvelut on saatava lähipalveluna. Sujuvat
hoitoketjut, joissa tieto potilaan terveydestä kulkee.
Ennaltaehkäisevän hoitotyön parantaminen.
Valinnan vapaus palveluseteleiden avulla.
Mielenterveyspalveluita riittävästi saatavilla.
Omaishoitajille tukea, terveys- ja virkistyspalvelut helposti ja säännöllisesti saatavilla. Omaishoitajien omasta terveydestä on pidettävä huolta. Heidän olisi saatava ilmaisena esim. kuntosali- ja jumppapalveluja. Omaishoitajien terveystarkastuksiin on panostettava ja niitä laajennettava käsittämään kokonaivaltaisen hyvinvoinnin ja terveyden.
Päihdehuollossa panostettava ongelmien ennaltaehkäisyyn.
Hammashuollonpalvelut kaikkien saataville.

Kelakorvaukset on säilytettävä ja niitä on jopa korotettava, jotta jokaisen on mahdollista huolehtia terveydestään hyvin.

Työ ja yrittäminen

Sydäntäni lähellä on työurien säilyminen mielekkäänä nuoruudesta lähtien aina eläkeikään saakka.  Ihmisen pitää saada haastaa, toteuttaa ja kouluttaa itseään työn saralla koko työuransa ajan. Oli se sitten yrittämistä tai toisen palveluksessa olemista. Mahdollisuus tehdä työtä, arvostettuna ammattilaisena. Ikäsyrjinnässä työpaikoilla pitää olla myös nolla toleranssi.

Työhyvinvoinnin lisäksi on kiinnitettävä huomiota ihmisen kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin.
Työllä on parhaimmillaan terveyttä edistävä ja ylläpitävä voima.
Työnteon on oltava kannattavaa.
Masennukset, uupumiset ja erilaiset sairastumiset johtuvat useasti monen eri asian summasta.
Työntekijälle on annettava mahdollisuus vaikuttaa omaan arkeensa ja työntekoon.
Mahdollisuuksia erilaisiin työskentelytapoihin elämäntilanteen mukaan.
Lisättävä pitkän työkokemuksen arvostusta.
Paras työyhteisö on sellainen missä eri sukupolvet kohtaavat ja antavat oman panoksensa.
Kuntien hankinnoissa huomioitava paikalliset yritykset.
Lupa-asiat sujuviksi ja kaavoitus tasapuoliseksi.
Palvelut tukemaan paikallista yrittämistä. Verotuksen taso pidetäänkohtuullisena ja vältetään veroluonteisten maksujen lisäämistä.

Maatalousyrittämisen tukeminen on tärkeää, jotta lähiruokaa on saatavilla ja elinkeino säilyttää asemansa työllistäjänä ja omavaraisuuden lisääjänä.

Vanhukset

Tehtävä vanhustenhoidosta niin hyvää, että kenenkään ei tarvitse pelätä vanhuutta.
Taattava hoitopaikka heti kun tarve sille ilmenee.
Kotiin taattava riittävät tukipalvelut.
Vanhusten yksinäisyyttä poistettava erilaisilla palveluilla ; ystäväpalvelu, ulkoilupalvelu,
erilaiset harrastekerhot ja päivätoiminta.
Ihmisarvoista elämää, elettyä elämää arvostaen.
Saattohoidon on oltava ammattitaitoista ja hyvää. Jokaisen on saatava viettää elämän viimeiset hetket rauhallisessa ympärustössä läheisten kanssa

Syrjäytyminen
Syrjäytymistä pitäisi estää kaikin keinoin.
Pitää olla keinot, jolla mahdollisen syrjäytymisen uhan tunnistaa ja voi estää.
Jokaisella Kangasalalaisella tulee olla koti.

Ympäristö ja rakentaminen

Kauneus, viihtyisyys, turvallisuus, ekologisuus huomioitava kaavoituksessa ja rakentamisessa.

Huomioitava suunnitelmien mittakaavassa kunnan nykyinen ja tuleva asukasmäärä.
Kiertotalouden ylläpitäminen ja kehittäminen on asia, joka mahdollistaa myös jälkipolville hyvän ja puhtaan elämän.
Koulujen ja muiden kunnan kiinteistöjen terveydellisyyden varmistaminen.
Rakentamisratkaisujen tulisi tukea yhteisöllisyyttä.
Asuntotuotannon pitäisi olla kustannuksiltaan sellaista, että asunnot sopivat hinnaltaan myös ensiasunnon ostajille.
Myös edullisten vuokra-asuntojen saatavuus on turvattava.
Luonnon huomioiminen Kangasalan suurena pääomana asumisviihtyvyydessä.
Hyvät liikenneyhteydet ovat tärkeitä, jotta mielekäs ja sujuva arki on mahdollista.On tärkeää, että kunnassa pienetkin kylät säilyvät elinvoimaisina ja yhteisöllisyys voi toteutua. Asuminen ja toiveet sen suhteen ovat muuttuneet Koronan aikana, ehkä pysyvästi. Maaseudun ja pienten kylien vetovoimaisuus on lisääntynyt.